Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Videa

Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea

Sbírku tělesné výchovy a sportu spravuje v Národním muzeu pět kurátorů. Jedná se o památky povahy archivní, fotografické, audiovizuální a trojrozměrné. Ty čítají na 50.000 předmětů. Oddělení má i svou specializovanou knihovnu. Veškeré materiály jsou badatelsky přístupné. Pro svou obsahovou pestrost je sbírka hojně využívána při výstavách nejen v rámci Národního muzea. Každoročně zapůjčuje své sbírkové předměty do krátkodobých expozic regionálních muzeí, ale tvoří také část stálých expozic zabývající se například historií českého hokeje, fotbalu nebo horolezectví. Každoročně se přijímají nové akvizice z různých sportovních odvětví nebo pozůstalostí významných sportovců, které sbírku obohacují.

Přednáší: Mgr. Šárka Rámišová (kurátorka trojrozměrné sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, Historické muzeum Národního muzea)


Sbírka klasické archeologie Národního muzea

Přednáška v úvodu stručně seznámí posluchače se způsoby, jakými se antické památky dostávaly v minulosti na naše území. Následně nahlédnou do sbírky Národního muzea, která se postupně utvářela od počátku 19. století. Dnes muzeum spravuje největší sbírku antických památek v Čechách a na Moravě. Na vybraných exponátech se podíváme na Kypr a do Řecka doby bronzové, prohlédneme si ukázky umění a uměleckého řemesla klasického Řecka i starověké Itálie. Posluchači mimo jiné uvidí největší vázu ve sbírce nebo unikátní „antický“ suvenýr, skleněnou lahev z konce 3. století n. l., a na závěr se seznámí s nejnovějšími akvizicemi do sbírky.

Přednáší: PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. (Oddělení pravěku a antického starověku)


Malá Jizerská louka a její nerostné poklady (Mineralogická sekce SNM)

Video nejen o safírech z Malé Jizerské louky


Mineralogická exkurze se SNM do Českého středohoří

Exkurze do Českého středohoří, která byla uspořádána mineralogickou sekcí Společnosti Národního muzea 27. 6. 2020


Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi (přednáška Mineralogické sekce)

Inženýrsko-geologický průzkum je pojem, se kterým se setkáváme dnes a denně. Co je však jeho cílem, proč a jak se provádí? Tato přednáška se bude zabývat smyslem, metodikou, a hlavně účelem inženýrsko-geologických prací na příkladu právě probíhající ražby průzkumného tunelu pro novou trasu pražského metra.

Přednáší: Mgr. Radek Onysko, SG Geotechnika a. s.


Predátoři pravěkých moří (přednáška Paleontologické sekce)

Dr. Štěpán Rak vás v přednášce seznámí s vrcholovými predátory pravěkých prvohorních moří.


Člověk a šelmy dávnověku (přednáška Paleontologické sekce)

Přednáška propojuje poznatky klasické vertebrátní paleontologie a archeologie s novodobými etnografickými zvyky evropských, asijských a jihoamerických národů. Díky tomuto neobvyklému spojení nabízí interpretaci některých nálezových situací na našem území i v zahraničí.

 

Diskuzní pořad k výročí narození Boženy Němcové (1820–1862)

Diskutují: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
Moderuje: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.

 

„Ze života sbírek“ – cyklus prezentací sbírek Národního muzea s odbornými kurátory

Cílem cyklu je představit laické i odborné veřejnosti jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Zahájen byl představením sbírkového bohatství Historického muzea Národního muzea. Během jednoho podvečerního setkání vystoupili dva kurátoři sbírek.


Příběh šatů

Příspěvek představuje oděvy a doplňky ze sbírky novodobého textilu a módy Národního muzea. Zaměřuje se na výběr předmětů významných osobností naší minulosti a okolnosti jejich vzniku i cesty do muzejních sbírek. Těšit se můžete na modely Hany Benešové, Tomáše Garrigue Masaryka, Adiny Mandlové a dalších osobností z řad prvorepublikových elit.

Přednáší: PhDr. Miroslava Burianová (Oddělení novodobých českých dějin)Poklady numismatických sbírek

Stručné seznámení s fondy, strukturou, projekty, činností a dlouhodobou koncepci numismatického oddělení.

Přednáší: Mgr. Lukáš Funk, Ph.D. (Numismatické oddělení)