Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Společnost přátel starověkých civilizací

Kontaktní osoby:

PhDr. Helena Svobodová, Ph.D., Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1
E-mail: helena.svobodova@nm.cz
PhDr. Pavel Titz, Ph.D., Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1
E-mail: pavel.titz@nm.cz

Sekce přátel starověkých civilizací sdružuje dvě stovky členů z řad široké veřejnosti. Prostřednictvím pořádaných akcí nabízí zájemcům bližší poznání historie, duchovní a hmotné kultury antického, především řecko-římského světa. Ten pochopitelně vnímá v jeho dějinném i geografickém vztahu k dalším kulturám a oblastem, jako je starověký Přední východ, faraonský Egypt nebo různé oblasti soudobé pravěké Evropy.

Společnost přátel starověkých civilizací svou činností usiluje o popularizaci poznatků různých vědních disciplín zabývajících se příslušnými kulturami. Ve spolupráci s předními domácími odborníky pořádá v Národním muzeu pravidelné jarní a podzimní přednáškové cykly, komentované prohlídky výstav, pro menší skupiny zájemců také připravuje workshopy praktičtěji zaměřené na antickou materiální kulturu a též tematické poznávací vycházky a exkurze. Příležitostně Společnost zve své členy také na výstavy připravované Národním muzeem a věnované starověkým civilizacím.

Novým, třebaže ne pravidelným aspektem činnosti Společnosti jsou kroky vedoucí k rozšiřování sbírek Národního muzea prostřednictvím převzetí antických artefaktů ze soukromých sbírek. Jedině jejich uložení ve sbírkách veřejných muzejních institucí je zárukou toho, že se z těchto dokladů minulosti bude moci těšit nejširší veřejnost.