Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dobročinná sbírka na realizaci busty Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha do Národního muzea

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909) patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého národního života v druhé polovině 19. století. Ve funkci prezidenta Společnosti Muzea Království českého, kterou zastával od roku 1890 až do své smrti, se významně zasloužil o koordinaci prací při dokončení stavby muzejní budovy na Václavském náměstí, při přestěhování sbírek a vybudování nových expozic.  

V rámci letošního Roku Harrachů je naší snahou osadit bustu hraběte Harracha na dosud neobsazené místo v ústřední schodišťové dvoraně Národního muzea mezi busty osobností, které se o muzeum významně zasloužily. S tímto záměrem již krátce po Harrachově smrti připravil známý sochař Bohumil Kafka pro Národní muzeum kvalitní sádrový model, k jehož finalizaci a následnému odlití do bronzu však z neznámých důvodů nedošlo. Společnost Národního muzea by nyní chtěla tuto letitou křivdu konečně napravit. 

Dobročinná sbírka má právě nyní přispět k dovršení původního záměru – dokončit sádrový model, jeho odlití do bronzu a osazení busty nad schodištěm. Ideálním termínem k dokončení celé akce by mohl být 12. prosinec 2023, kdy si připomeneme 114. výročí úmrtí tohoto vlastence. 

Předem děkujeme za finanční příspěvky, které můžete posílat na účet Společnosti Národního muzea, z.s. 

Číslo účtu: 1923046319/0800 
Variabilní symbol: 1890