Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pravěk jižního Balkánu perspektivou bioarcheologie: krajina, výživa, kolapsy

Termín konání: 15.11.2022 - 15.11.2022

Pravěk jižního Balkánu perspektivou bioarcheologie: krajina, výživa, kolapsy Přednáška z cyklu „Různými cestami vpřed za poznáním minulosti“

Svět dávných lidí je zastřen rouškou staletí či tisíciletí a tato časová propast nám zvídavým lidem dneška stojí v cestě za poznáním života našich předků. Archeologie se pokouší překlenout tuto propast studiem předmětů a objektů hmotné kultury, které přečkaly povětšinou ukryty v zemi nebo pod vodou, unikly všemožné zkáze a hlodání zubu času. Přesto jsou však možnosti archeologie omezeny, a proto tato disciplína hledá možnosti spolupráce s dalšími vědními obory, které mohou nabídnout odpovědi na otázky, které archeology i příznivce dávné historie trápí. Cyklus přednášek posluchače nejprve uvede do vybraných metod standardní archeologické práce, v dalších přednáškách však jednotliví řečníci přiblíží přístupy jiných disciplín s archeologií spolupracujících. Jako každá věda se i tyto překotně rozvíjejí a archeologický materiál je podrobován stále novým pokusům o přesnější a detailnější výpověď. Po drobných krůčcích a někdy i skocích se naše znalosti o dávných lidech posouvají vpřed.

Přednášky jsou pořádány Společností Národního muzea – Sekcí přátel starověkých civilizací a Oddělením pravěku a antického starověku Národního muzea.


Pravěk jižního Balkánu perspektivou bioarcheologie: krajina, výživa, kolapsy

Zkoumání organických zbytků z archeologických výzkumů je další z oblastí, kterou archeolog nezastane sám. S příslušnými odborníky však při analýze vzorků rostlinných nebo živočišných zbytků se však naskýtá příležitost k úvahám o dávném životním prostředí a jeho změnách, způsobu obživy, bohatství či limitech výživy apod. Přednáška pojednává o možnostech současné bioarcheologie (archeobotanika, archeozoologie, antropologie) v řešení otázky počátků zemědělství s důležitým vkladem současné české vědy. Prezentovány budou lokality posledních lovců a sběračů v Železných vratech, ale i prvních zemědělců v Severní Makedonii. Přednášku završí příklady nejnovějších objevů z Ochridského jezera.

Přednáší: Jaromír Beneš
Termín a místo konání: 15. 11. 2022, 17:00 h, Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné zdarma

sekce: Akce Společnosti přátel starověkých civilizací   |   Tisk   |   Poslat akci známému