Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Možnosti archeologického poznání skrze digitální technologie

Termín konání: 1.11.2022 - 1.11.2022

Možnosti archeologického poznání skrze digitální technologie Přednáška z cyklu „Různými cestami vpřed za poznáním minulosti“

Svět dávných lidí je zastřen rouškou staletí či tisíciletí a tato časová propast nám zvídavým lidem dneška stojí v cestě za poznáním života našich předků. Archeologie se pokouší překlenout tuto propast studiem předmětů a objektů hmotné kultury, které přečkaly povětšinou ukryty v zemi nebo pod vodou, unikly všemožné zkáze a hlodání zubu času. Přesto jsou však možnosti archeologie omezeny, a proto tato disciplína hledá možnosti spolupráce s dalšími vědními obory, které mohou nabídnout odpovědi na otázky, které archeology i příznivce dávné historie trápí. Cyklus přednášek posluchače nejprve uvede do vybraných metod standardní archeologické práce, v dalších přednáškách však jednotliví řečníci přiblíží přístupy jiných disciplín s archeologií spolupracujících. Jako každá věda se i tyto překotně rozvíjejí a archeologický materiál je podrobován stále novým pokusům o přesnější a detailnější výpověď. Po drobných krůčcích a někdy i skocích se naše znalosti o dávných lidech posouvají vpřed.

Přednášky jsou pořádány Společností Národního muzea – Sekcí přátel starověkých civilizací a Oddělením pravěku a antického starověku Národního muzea.


Možnosti archeologického poznání skrze digitální technologie

Archeologie nejen doby římské v průběhu svého vývoje adaptovala celou řadu metod, technik a nástrojů z oblasti výpočetních technologií. Prolínají se oborem od prostředí terénních výzkumů a prospekcí, zpracování archeologických informací a jejich vyhodnocení pomocí různých metod, až po digitální rekonstrukce a různé formy vizualizace a prezentace výsledků oboru široké veřejnosti. Těžištním předmětem přednášky pak budou především v současnosti široce využívané programy zaměřené na analýzu prostorových informací nebo modelování a simulace různých procesů v rámci minulých společností. Tyto metody našly uplatnění např. v případě modelování logistiky a zásobování římské okupační armády na germánském území v době markomanských válek či dopadu epidemické události ve 2. polovině 2. století n. l. na různé oblasti římského světa (tzv. antoninský mor).

Přednáší: Marek Vlach
Termín a místo konání: 1. 11. 2022, 17:00 h, Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné zdarma

 

 

sekce: Akce Společnosti přátel starověkých civilizací   |   Tisk   |   Poslat akci známému