Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Makrohistorické okolnosti vzestupu křesťanství

Termín konání: 19.4.2022

Makrohistorické okolnosti vzestupu křesťanství Přednáška z cyklu „Novinky ze světa starých Řeků, Římanů a dalších obyvatel antického světa“

Křesťanství, šířící se na území římské říše od 30. let 1. století n. l., představovalo po dlouhou dobu marginální, sporadicky pronásledovanou a po misijní stránce nevelmi úspěšnou náboženskou alternativu k převládajícímu řecko-římskému pohanství. Ve druhé polovině 2. století n. l. a především ve stoletím 3. však dochází k zásadní proměně situace a křesťanství se stává dynamicky se rozvíjející náboženskou tradicí, která si na počátku 4. století n. l. získává přízeň římských císařů a do konce téhož století se stává jediným povoleným náboženstvím Římské říše. Příčiny vzestupu křesťanství tak představují jednu z největších historických a religionistických otázek. Přednáška se pokouší do osvětlení tohoto procesu přinést některé nové poznatky přicházející z oblasti historické klimatologie a epidemiologie a přispět tak ke komplexnějšímu pochopení možných makrohistorických příčin, které vedly ke změně postojů římské společnosti vůči křesťanství a k jeho konečné dominanci.

Přednáší: Aleš Chalupa
Termín a místo konání: 19. 4. 2022, 17:00 hod., Velký přednáškový sál Nové budovy Národního muzea

Vstupné: dobrovolné ve prospěch Ukrajiny


O přednáškovém cyklu: Antický svět nebyl jen světem starých Řeků a Římanů a nešlo jen o Středomoří. V kontaktu s ním a pod jeho bezprostředním vlivem bylo nakonec množství různých etnik a kultur, které na tyto podněty reagovaly různě a po svém s ohledem na charakter těchto kontaktů. Díky tomu nám antický svět a přilehlé oblasti nabízejí pestrou škálu materiálu k poznání a přemýšlení. Tento cyklus přednášek nás zavede do různých částí antického světa a přiblíží nám život jejich obyvatel z perspektivy odlišných památek, které nám po sobě zanechali. Všechny ale vypovídají o jejich životě ve dnech svátečních i všedních, které se odvíjely od kulturního, historického i přírodního charakteru prostředí, kde se tito lidé nacházeli.

sekce: Akce Společnosti přátel starověkých civilizací   |   Tisk   |   Poslat akci známému