Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2021

Termín konání: 5.4.2022 - 6.4.2022

Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2021 Česká archeologická společnost a Společnost Národního muzea – sekce prehistorie a protohistorie a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro archeologii pořádají ve dnech 5.–6. dubna 2022 informační kolokvium

 

Program kolokvia:

Úterý 5. 4.  –  Polykulturní lokality (dopolední blok, začátek v 8.00 hod.)

 • *P. Nový (SM Roztoky u Prahy): Záchranné archeologické výzkumy muzea v roce 2021
 • V. Rohanová – M. Dvořáková (AC Olomouc): Záchranný archeologický výzkum obchvatu I/38 Církvice, okr. Kutná Hora
 • *J. Dufek (ÚAPPSČ): Drobné pravěké a středověké výzkumy ve východní části středních Čech
 • *J. Unger – V. Knobová – V. Dospíšilová (RMaG Jičín): Přehled záchranných výzkumů regionálního muzea v Jičíně za rok 2021
 • *T. Zavoral (VČM Pardubice): Záchranné výzkumy v trasách budoucích liniových staveb v okr. Pardubice v r. 2020-2021
 • J. Musil – T. Zavoral (VČM Pardubice): Závěrečná etapa záchranného výzkumu obchvatu Slatiňan v roce 2021
 • *T. Záruba. – Ł. Wiesławski (VČM Pardubice): Záchranné archeologické výzkumy na dvou nových sídlištích v Libišanech (okr. Pardubice) v roce 2021

10.20 –10.30   přestávka

10.30 –11.00   Udělení výroční ceny Eduarda Štorcha, vypsané Českou archeologickou společností za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek

11.00 –12.00   Valné shromáždění České archeologické společnosti s volbou hlavního výboru na léta 2022–25


Úterý 5. 4.  –   Pravěk (odpolední blok, začátek ve 13.00 hod.)

 • A. Káčerik (Archeo Sever): Dlouhé neolitické stavby v pískovně u Soběsuk nad Ohří
 • M. Metlička (ZČM Plzeň): Dokumentace a navršení poničené mohyly u Kšic (okr. Tachov)
 • O. Chvojka (JČM) – T. Hiltscher (PM Písek) – J. Jiřík (PM Písek) – B. Vácha (Geo-cz) – P. Zavřel (JČM): Záchranný archeologický výzkum v jihočeské trase dálnice D4 v roce 2021
 • *O. Chvojka (JČM Č. Budějovice) – M. Kuna (ARÚ Praha) – P. Menšík (ZčU Plzeň) a kol.: Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně a model uzavíracích rituálů / 
 • L. Němcová – M. Novák (MVČ HK): Výzkum sídliště kultury s vypíchanou keramikou a slezské kultury ve Smiřicích (okr. Hradec Králové)
 • *J. Marko (UHK): Záchranný výzkum při stavbě obchvatu Doudleb nad Orlicí
 • Z. Beneš (ÚAPPSČ): Sondáže na severním okraji opevnění velimské Skalky, okr. Kolín
 • Z. Beneš (ÚAPPSČ): Po sto letech další bylanský hrob z Kutnohorského předměstí v Kolíně
 • Z. Beneš (ÚAPPSČ): Pyrotechnologické objekty z doby římské ve Velkých Chvalovicích, okr. Kolín
 • M. Kuchařík (Labrys) – A. Káčerik (Archeo Sever): Pohřebiště únětické kultury a sídliště z doby římské v Hostomicích u Bíliny (okr. Teplice)
 • M. Kuchařík – J. Mašek (Labrys): Pravěké sídliště v lokalitě Pod Hvězdárnou v Praze-Ďáblicích
 • M. Kuchařík – J. Mašek (Labrys): Pravěký příkop v areálu psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích
 • M. Mácalová (ARÚ Praha): Záchranný archeologický výzkum při revitalizaci potoka Rokytky a jeho okolí
 • J. Blažek (ÚAPPSZČ Most) – L. Ondráčková (OM Chomutov) – M. Půlpán (ÚAPPSZČ Most) – A. Půlpánová-Reszczyńska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów): Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2021

Středa 6. 4. – Středověk  a novověk (dopolední blok, začátek v 8.00 hod.)

 • N. Profantová (ARÚ Praha): Příspěvek k poznání raně středověkého opevnění v Klecanech
 • M. Beková (MOH Rychnov n. Kn.): Řadové pohřebiště v cihelně v Kostelci nad Orlicí a širší pohřební areál
 • P. Čech – P. Vágner (ARÚ Praha): Výzkum zaniklé středověké vsi Nesvětic (12.–15. stol.) – souhrn 2019 až 2021 
 • P. Čech – J. Podhorský (ARÚ Praha): Výzkum pohřebiště Nesvětice (11.–14. stol.) – souhrn 2019 až 2021 
 • M. Mrva (ARÚ Praha): Stavebné relikty zachytené na Opyši Pražského hradu v roku 2021
 • J. Havrda (NPÚ ÚOP Praha): Archeologický výzkum v suterénu domu čp. 919, ul. V Kolkovně, Praha – Staré Město
 • J. Havrda (NPÚ ÚOP Praha): Archeologický výzkum na zahradě Thunovského paláce, Thunovská čp. 180, Praha – Malá Strana
 • P. Taibl (NPÚ ÚOP Praha): Vltava, říční km 53.18 – rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze
 • M. Vyšohlíd (Archaia Praha): Hradby Nového Města na Masarykově nádraží v Praze
 • M. Kuchařík – Z. Blazheska (Labrys) – J. Aubrechtová (Opus Archeo): Záchranný výzkum v areálu Nuselského pivovaru v r. 2021
 • M. Beda – M. Kuchařík (Labrys): Pražské předměstí v Jaroměři (okr. Náchod), ZAV v areálu JUTA a.s. v r. 2021
 • R. Bláha - P. Horník – L. Němcová – P. Sehnoutková (MVČ HK): Výzkum středověkého sídliště ve Svobodných Dvorech, Pálenecké ulici (sezóna 2021)
 • L. Němcová – R. Bláha (MVČ HK): Výzkum sídliště ze 13. století u kostela v Plotištích nad Labem
 • P. Sehnoutková (MVČ HK): Nález součásti pyrotechnologického zařízení při stavbě rodinného domu v k. ú. Roudnice (okr. Hradec Králové)
 • R. Bláha – P. Sehnoutková (MVČ HK): Drobné výzkumy na území města Hradce Králové
 • R. Sirovátka (MČR Turnov): Příspěvek k poznání městské zástavby v Turnově – dům čp. 73 ve Skálově ulici

Středa 6. 4. – Středověk a novověk / Průzkumné projekty (odpolední blok, začátek ve 13.00 hod.)

 • J. Eigner (NM) – A. Káčerik (Archeo Sever) – F. Prekop (NPÚ Loket) – M. Řezáč (Plzeň): Nové výzkumy pozdně paleolitických a mezolitických lokalit v severozápadní části Čech
 • F. Prekop a kol. (NPÚ Loket): Velichov, Tašovice, Loket – první radiokarbonové datování významných správních center Horního Poohří v raném středověku
 • J. Musil – T. Zavoral (VČM Pardubice): Modernizace silnice v Kojicích – archeologická sonda do žijící vesnice
 • J. Musil – T. Zavoral (VČM Pardubice): Statická sondáž u rondelů pardubického zámku
 • K. Blažková (MTGM Rakovník): Pozdně gotické a renesanční fragmenty náhrobků a architektonických prvků z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku – etapová výměna podlahy 2020–2021
 • K. Kapustka (ARÚ Praha) – K. Pauknerová (Centrum pro teoretická studia) – M. Walls (University of Calgary): Výzkum pískovcových převisů na Kokořínsku (sezóny 2017–2021)
 • *R. Křivánek (ARÚ Praha): Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2022
 • J. Bernat – M. Kukla (ÚAPPSČ): Středověké sídlištní situace v historickém jádře Vyžlovky
 • M. Roháček (ÚAPPSČ): Záchranný výzkum archeologických situací středověku, novověku a industriálního období v areálu bývalého zemědělského dvora v Drastech, okr. Praha-východ
 • M. Roháček (ÚAPPSČ): Bylanský hrob příslušníka nobility ve Statenicích, okr. Praha-západ

Závazný časový limit jednotlivých referátů je 10 minut. (pokud nebylo v nejnutnějších případech prodloužení s organizátory projednáno).

Přednášející upozorňujeme na požadavek odevzdání výtahů z referátů ještě před konáním kolokvia!

 

Členové České archeologické společnosti, kteří se prokáží platným členským průkazem, mají vstup zdarma, výtahy z referátů (i nepřednesených) dostanou opět v rámci Zpráv ČAS.

(Získat přihlášku ke členství v ČAS lze přímo v průběhu kolokvia u pořadatelské služby nebo na adrese www.archeologickaspolecnost.cz.)

Členové Společnosti Národního muzea mají rovněž volný vstup po předložení platného průkazu SNM.

Nečlenové platí při vstupu do sálu organizační poplatek 20,- Kčopravňující k návštěvě obou jednacích dnů.

 

Místo konání: přednáškový sál 102–103 Historické budovy Národního muzea (Praha 1, Václavské náměstí 68)

 

 

sekce: Akce Sekce prehistorie a protohistorie   |   Tisk   |   Poslat akci známému