Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2020

Termín konání: 2.11.2021 - 3.11.2021

Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2020 Česká archeologická společnost a Společnost Národního muzea – sekce prehistorie a protohistorie a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro archeologii pořádají v náhradním termínu informační kolokvium

 

 

Program kolokvia (prozatímní):

***změna programu vyhrazena – pořadí nebo účast se může změnit podle možností přednášejících***

Úterý 2. 11. – Polykulturní lokality; Pravěk (začátek v 8.30 hod.)

 • L. Baloun (ÚAPPSČ): Archeologický výzkum v rámci výstavby silničního obchvatu městyse Záp, okr. Praha-východ
 • M. Novák (MVČ Hradec Králové): Záchranný výzkum při stavbě cyklostezky Prasek – Nový Bydžov
 • P. Horník – M. Novák (MVČ Hradec Králové): Záchranné výzkumy při stavbě kanalizační sítě ve správním území obce Všestar
 • P. Horník (MVČ Hradec Králové): Výzkum sídliště z doby římské v Novém Bydžově
 • J. Musil (RM Chrudim) – T. Zavoral (VČM Pardubice): Archeologický výzkum v trase obchvatu Slatiňan v roce 2020
 • *R. Křivánek (ARÚ Praha): Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2020
 • *M. Patrik (Brno): Přehled pokut za ničení archeologického dědictví v ČR v letech 2013–2020
 • J. Dufek (ÚAPPSČ): Neolitické a eneolitické sídliště v Mlékovicích, okr. Kolín
 • D. Děcký (VČM Pardubice): Záchranné archeologické výzkumy v Libišanech okr. Pardubice za r. 2020
 • M. Beková (M Rychnov n. Kn.): Domašín – silniční obchvat, sídliště z neolitu až starší doby bronzové
 • M. Beková (M Rychnov n. Kn.): Třebešov – stavba zpevněných ploch pro firmu Matrix
 • M. Beková (M Rychnov n. Kn.): Třebešov – mladohradištní sídliště s nálezem zřícené pece.
 • T. Záruba (VČM Pardubice): Nová etapa záchranného výzkumu slezskoplatěnického pohřebiště v Kuněticích. okr. Pardubice
 • O. Chvojka (JČM) – Jan John (JU České Budějovice): Mimořádný depot z přelomu střední a mladší doby bronzové z Všetče (okr. České Budějovice) – v případě trvání referentovy nemoci odpadne
 • P. Hušták (Pueblo): Nález dřevěné studny z doby železné (HD2,3/LTA) na k.ú. Sadská (okr. Nymburk) v roce 2019
 • Z. Beneš (ÚAPPSČ): Další sídlištní lokalita z doby římské v blízkosti nekropole Dobřichov-Pičhora, okr. Kolín
 • L. Mattiello (ÚAPPSČ): Mimořádně zachovalá pec z doby římské v Klecanech (2019)

Středa 3. 11. – Středověk a novověk (začátek v 8.00 hod.)

 • J. Frolík – G. Blažková – J. Maříková-Kubková (ARÚ AVČR Praha): Archeologické výzkumy na Pražském hradě v letech 2019 a 2020
 • M. Mrva – F. Adámek (ARÚ AVČR Praha): Výskum profilu južnej hrany Horního Jeleního příkopu na Pražskom Hrade v rokoch 2019–2020
 • I. Herichová – P. Tomanová (ARÚ AVČR Praha): Záchranné archeologické výzkumy na Hradčanech (Praha 1) v roce 2020
 • J. Havrda – M. Semerád (NPÚ ÚOP HMP): Nález románské konstrukce pod východním křídlem Staroměstského Klementina
 • P. Taibl (NPÚ ÚOP HMP): Staroměstské náměstí v Praze – sondáž před čp. 605
 • M. Semerád – A. Žďárská (NPÚ ÚOP HMP): Nález pozůstatků středověkého opevnění v Benediktské a Dlouhé ulici na Starém Městě pražském
 • D. Dvořáček (ARÚ AVČR Praha): Řadové pohřebiště z 10. – 11. století ve Vraňanech, okr. Mělník
 • P. Nový (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy): Nové raně středověké nálezy v Tuchoměřicích, Velkých Číčovicích a Roztokách (okr. Praha-západ)
 • N. Profantová (ARÚ AVČR Praha) – Z. Šámal (Praha): Nové poznatky o hradišti v Branově (okr. Rakovník)
 • J. Bezáková – K. Blažková – D. Stolzová (M Rakovník): Předběžná zpráva o výzkumu raně středověkého pohřebiště ve Zbečně (okr. Rakovník)
 • J. Bezáková – K. Blažková (M Rakovník) – N. Profantová (ARÚ AVČR Praha) – Z. Šámal (Praha): Nové nálezy na hradišti Dřevíč (k. ú. Kozojedy, okr. Rakovník)
 • J. Frolík (ARÚ AVČR Praha): Záchranný archeologický výzkum v interiéru kostnice v Kutné Hoře-Sedlci v letech 2019 a 2020
 • Z. Beneš (ÚAPPSČ): Návrat na náměstí Komenského v Týnci nad Labem, okr. Kolín
 • Ł. Wiesławski (VČM Pardubice): Raně středověké sídlištní objekty v Libišanech, okr. Pardubice
 • T. Záruba (VČM Pardubice): Záchranné výzkumy na nově zjištěném středověkém sídlišti v Semíně, okr. Pardubice
 • R. Bláha (MVČ Hradec Králové): Výzkum v trase teplovodní přípojky k čp. 141 na Velkém náměstí v Hradci Králové
 • R. Bláha (MVČ Hradec Králové): Sídlištní situace ze 13.–14. století na náměstí v Nechanicích, okr. Hradec Králové
 • R. Bláha – P. Horník (MVČ Hradec Králové): Pokračování výzkumu středověkého sídliště ve Svobodných Dvorech
 • P. Sehnoutková – R. Bláha (MVČ Hradec Králové): Záchranný výzkum při stavbě rodinného domu v Zelené cihelně na k.ú. Předměřice nad Labem
 • M. Vyšohlíd (Archaia z. ú.): Archeologický výzkum zaniklé usedlosti čp. 3 v Praze-Michli
 • J. Prostředník (MČR Turnov) – V. Kuželka (NM) – J. Cvrček (NM): Exhumace biskupa Petra Františka Krejčího

Závazný časový limit jednotlivých referátů je 10 minut.
(pokud nebylo v nutných případech prodloužení s organizátory projednáno – příspěvek označen *)

Členové České archeologické společnosti, kteří se prokáží platným členským průkazem, mají vstup zdarma, výtahy z referátů (i nepřednesených) dostanou opět v rámci Zpráv ČAS.
(Získat přihlášku ke členství v ČAS lze přímo v průběhu kolokvia u pořadatelské služby nebo na adrese www.archeologickaspolecnost.cz.)

Členové Společnosti Národního muzea mají rovněž volný vstup po předložení platného průkazu SNM.
Nečlenové platí při vstupu do sálu organizační poplatek 20,- Kč, opravňující k návštěvě obou jednacích dnů.

Místo konání: přednáškový sál 102–103 Historické budovy Národního muzea (Praha 1, Václavské náměstí 68) 

sekce: Akce Sekce prehistorie a protohistorie   |   Tisk   |   Poslat akci známému